Företagets grundare Jörgen Fristoft har över 40 års erfarenhet av transportvärldenen. De senaste 30 åren med transport av flytande produkter över hela Europa i tankfordon och tankcontainers på väg, bana och skepp.

 • Tankcontainertrafik till översjöiska destinationer.
 • Specialtransporter av brännbara och industriella gaser.
 • Distribution av oljeprodukter med tankfordon, och
 • Drift av åkeriverksamhet.

Detta vida erfarenhetsgrundlag gir KJF-Group de bästa förutsättningar att kunna gi en kvalificerat och neutral rådgivning till:

 

Transportföretag

 • Optimering av drift av åkerivärksamhet
 • Besvara fraktförfrågningar/upphandlingar
 • Kalkyleringsarbete vid offerter
 • Urval/anställning av personal
 • Köp av material
 • Kvalitets-, miljö- och säkerhetsstyrning

Transportköpare

 • Utformning av upphandlingar
 • Urval av transportör
 • Val av transportmodus
 • Outsourcing av företagets logistikfunktion